ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА TOYOTA CORONA[TT13#,RT13#,XT130] (АЗИЯ и БЛИЖНИЙ ВОСТОК)

Код детали Наименование
81240LAMP ASSY, ROOM, NO.1
81240-16010051978.09 - 1980.08
81240-16010081981.08 - 1981.12
81240-20060051980.08 - 1981.01
81240-20060081980.08 - 1983.01
81240BBULB, ROOM LAMP, NO.1
99132-121001978.09 - 1983.01
81260CBULB(FOR MAP LAMP)
90981-110191980.08 - 1981.08
81241LENS, ROOM LAMP, NO.1
81241-160101980.08 - 1981.12
81241-200601980.08 - 1983.01
81260ALAMP ASSY, MAP
81260-200601980.08 - 1981.08
81261LENS AND COVER, MAP LAMP
81261-200601980.08 - 1981.08
93540-14514** Std Part
81330LAMP ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT, NO.1
81330-220301978.09 - 1980.08
81330BBULB, LUGGAGE COMPARTMENT LAMP
99132-120501978.09 - 1980.08
81268CAP MAP LAMP
81268-200601980.08 - 1981.08
93249-24016** Std Part
81331LENS, LUGGAGE COMPARTMENT LAMP
81331-220301978.09 - 1980.08
93560-14016** Std Part
81260BBULB(FOR GLOVE BOX)
90981-110181980.08 - 1983.01
81260LAMP ASSY, GLOVE BOX
81260-220301980.08 - 1983.01
90183-04004** Std Part
90183-04013** Std Part
81250BBULB, ROOM LAMP, NO.2
99132-130501978.09 - 1981.12
90981-110041978.09 - 1983.01
81250LAMP ASSY, ROOM, NO.2
81250-20010051978.09 - 1980.08
81250-20010011978.09 - 1981.12
81250-20010021978.09 - 1981.12
81250-20010061980.08 - 1981.12
81250-230101978.09 - 1983.01
81259-12010** Std Part
93540-14014** Std Part
81251LENS, ROOM LAMP, NO.2
81231-300101978.09 - 1981.12
81251-230101978.09 - 1983.01
81256RIM, ROOM LAMP, NO.2
81256-120101978.09 - 1981.12
90183-14070** Std Part